Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie społecznych organizacji muzycznych z 1% OPP w 2016 roku

Mechanizm finansowania 1% OPP znakomicie wykorzystują podmioty wspierające zespoły folklorystyczne. Od lat rekordzistą w uzyskiwaniu tego wsparcia w gronie muzycznych OPP jest Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Lazurki. W 2016 roku z tytułu 1% OPP uzyskał środki w wysokości 45 941 zł. „Celem statutowym stowarzyszenia jest krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży w kraju i za granicą (…). Dzięki stowarzyszeniu – oprócz tańców narodowych oraz pieśni i tańców z różnych regionów Polski – dzieci poznają również różnorodność strojów oraz obrzędów i zwyczajów ludowych, a także piękno i bogactwo kultury polskiej. LAZURKI chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym nie tylko Bemowa ale całej Warszawy i Polski. Przepiękne polskie ludowe stroje, pieśni i tańce ludowe z różnych regionów Polski, polskie tańce narodowe i folklor Starej Warszawy – Zespół chętnie prezentuje na koncertach w szkołach, szpitalach, na festynach, piknikach i jarmarkach oraz na innych imprezach okolicznościowych i uroczystościach”.[3]

Niebagatelne kwoty z tego tytułu otrzymują również podmioty wspierające zespoły „Ziemia Bydgoska” i „Zamojszczyzna”. Z uwagi na dosyć wysokie przychody tych OPP uzyskane ze źródeł 1% OPP i darowizn środki nie stanowią dużego udziału w całkowitych budżetach owych podmiotów.

zespół folklorystyczny

przychód ogółem (w PLN)

1% OPP (w PLN)

środki prywatne (w PLN)

Tabela 8. OPP wspierające działalność zespołów folklorystycznych. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2016 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Lazurki

182 504

45 941

1 538

Ziemia Bydgoska

442 018

14 369

28 684

Ziemia Lubelska

11 388

9 576

0

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

25 275

8 904

0

Racławice

15 496

8 434

1 500

Zespół Pieśni i Tańca Warmia

478 610

4 622

2 700

Zamojszczyzna

312 908

4 518

29 318

Zespół Pieśni i Tańca Beskid

32 056

2 825

0

Lasowiacy

12 009

2 474

0

Pokolenia

22 747

2 267

14 367

Bandoska

21 821

1 642

0

Mali Śwarni

26 954

471

0

Lubin

28 670

0

0

ogółem

1 612 456

106 043

78 107

 

Przeciętne wpływy z tytułu 1% OPP i darowizn odnotowują organizacje wspierające szkoły muzyczne. Wyjątek stanowi Stowarzyszenie Piano Forte z Łodzi, które z tych źródeł finansuje aż 42% swojej działalności. Aż 3 na 8 badanych podmiotów nie uzyskało w 2016 roku żadnych środków z tytułu darowizn. Godne odnotowania jest wsparcie Stowarzyszenia Crescendo środkami z 1% OPP, które stanowiły 21% budżetu organizacji. Niemałe środki z tego tytułu pozyskało także Stowarzyszenie na rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej (10 033 zł).

podmiot działający na rzecz rozwoju szkół muzycznych

przychód ogółem (w PLN)

1% OPP (w PLN)

środki prywatne (w PLN)

Tabela 9. OPP wspierające szkoły muzyczne. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2016 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Stowarzyszenie Crescendo

90 042

19 167

0

Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej

70 345

10 033

0

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Oświęcimiu

86 484

0

0

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sochaczewie

105 686

3 620

2 250

Piano Forte w Łodzi

103 495

2 726

41 316

Stowarzyszenie Pomocy Szkole we Wrocławiu

124 926

5 044

4 096

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Lesznie

113 812

4 790

11 068

Fundacja w Bystrzycy Kłodzkiej

100 853

1 744

480

ogółem

795 643

47 124

59 210

 

Analiza różnych typów muzycznych OPP pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących alternatywnych źródeł finansowania tych organizacji (1% OPP, darowizny). Mimo, że ogólny średni udział finansowania organizacji muzycznych z 1% OPP jest niski (2,8%), wśród przedstawionych typów organizacji możemy wyróżnić takie, które odnotowują zdecydowanie wyższy poziom absorpcji tych środków. Należą do nich OPP zajmujące się tańcem (średnie dofinansowanie – 9 854 zł) oraz organizacje wspierające zespoły folklorystyczne. Grupa podmiotów wspierających zespoły regionalne była jednym z największych beneficjentów mechanizmu 1% OPP (średnie wpływy z tego tytułu wynosiły 8 157 zł), niemniej z racji wysokich przychodów, udział procentowy tej grupy środków w ich budżetach nie był już tak wysoki. W stosunkowo niskich budżetach podmiotów zajmujących się wspieraniem chórów procentowe udziały środków pochodzących z 1% OPP i darowizn były z kolei znacznie wyższe, mimo niższych średnich przychodów z tytułu 1% OPP (4 878 zł).

rodzaje podmiotów

wpływy z 1% w stosunku do przychodów ogółem (w %)

wpływy ze źródeł prywatnych w stosunku do przychodów ogółem (w %)

średnie wpływy z 1% (w PLN)

przychody ogółem (w PLN)

Tabela 10. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2016 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

zespoły taneczne

13

15

9 864

654 214

organizacje wspierające chóry

8

9

4 878

1 498 993

zespoły folklorystyczne

6,5

4,8

8 157

1 612 456

podmioty wspierające szkoły muzyczne

6

7,4

5 890

795 643

orkiestry dęte

5,3

2,5

2 929

221 874

towarzystwa muzyczne

1

7,4

3 518

5 548 099

podmioty wspierające orkiestry

0,2

1,3

3 472

5 274 475

 

Szczegółowa analiza przypadków pokazuje jednak, że mimo generalnie niskiego udziału alternatywnych źródeł finansowania w budżetach OPP, dla niektórych z nich środki te stanowią główne wsparcie finansowe działalności statutowej.

W oparciu o prowadzone przeze mnie badania od 2013 roku mogę stwierdzić, że udział finansowania muzycznych OPP z mechanizmu 1% w budżetach stowarzyszeń i fundacji nie uległ zmianom – oscylując pomiędzy 2,6 – do 2,9%. W tym czasie znacząco zwiększyło się finansowanie organizacji charytatywnych z 1% OPP. Wskazuje to na podnoszone przeze mnie we wcześniejszych publikacjach zjawisko szczególnych preferencji społecznych w zakresie wspierania inicjatyw charytatywnych i dość niskie – kulturalnych. Być może w świadomości Polaków głęboko zaszczepiło się przeświadczenie, że wspieranie kultury jest domeną państwa i samorządu. I to właśnie środki publiczne w dużej mierze umożliwiają działalność instytucji trzeciego sektora w kulturze.

 Jerzy Łysiński
2017-08-28


[3] Źródło: http://lazurki.pl/stowarzyszenie

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij