Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie społecznych organizacji muzycznych z 1% OPP w 2016 roku

„Wg stanu na dzień 15 września 2016 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego (…) Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2015 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,2 mln, co stanowiła 49% ogólnej liczby podatników (59% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek)”[1].

Od lat widać postępujący wzrost przychodów OPP z tytułu tzw. 1%, a także rosnącą liczbę podatników, którzy decydują się na przekazanie tym organizacji części swojego podatku. W latach 2004-2016 liczba takich podatników zwiększyła się z 80 tysięcy do ponad 13 milionów osób.[2]

Wykres nr 1. Wpływy z tytułu 1% OPP w latach 2009-2016 w milionach złotychźródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/

 

114 badanych OPP funkcjonujących w obszarze muzyki i tańca uzyskało z tytułu 1% ogółem 676 516 zł, co plasuje je na dalekim miejscu w stosunku do stowarzyszeń czy fundacji działających na polu charytatywnym; pierwsza dwudziestka największych beneficjentów 1% OPP składa się bowiem wyłącznie z samych organizacji charytatywnych. W czołówce znajduje się Fundacja „Zdążyć z Pomocą”, która uzyskała aż ponad 144 miliony złotych, ostatnia w pierwszej dwudziestce Fundacja „Złotowianka” – niecałe 4 miliony zł.

Biorąc pod uwagę zsumowany budżet wszystkich badanych OPP (23 460 063 zł) należy uznać, że wkład finansowy mechanizmu 1% OPP w finansowanie tych organizacji jest znikomy (2,8%) i w niewielkim stopniu wzrósł w stosunku do roku 2015 (2,6%). Także darowizny nie stanowią w budżecie OPP liczącej się pozycji. Ich udział w zsumowanym budżecie muzycznych OPP stanowi 6,8% (1 602 940 zł). Głównymi źródłami przychodów tych organizacji są środki pochodzące z budżetów publicznych oraz z odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej.

W przypadku różnych typów organizacji można zaobserwować istotne różnice w zakresie finansowania działalności z tzw. alternatywnych źródeł (1% OPP, darowizny). Mogą one w pewnych obszarach działalności sięgać nawet około 30 procent przychodów (OPP działające w sferze tańca), w innych stanowić łącznie zaledwie 1,5% (podmioty wspierające orkiestry). Procentowy udział alternatywnych źródeł finansowania w budżetach muzycznych OPP może być w indywidualnych przypadkach bardzo wysoki; zależy to od wielkości budżetu danej organizacji. Zdecydowana większość z nich osiąga wpływy z tytułu 1% dla OPP na poziomie od 1 tysiąca do 5 tysięcy złotych. Aż 10 z badanych 114 organizacji nie otrzymało żadnego wsparcia z tego źródła a zaledwie 6 może poszczycić się przychodami powyżej 20 tysięcy złotych.

wielkość wpływów (w PLN)

liczba organizacji

Tabela 1 . Wpływy z tytułu 1% OPP w organizacjach muzycznych. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2016 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

brak wpływów

10

do 1 000

8

1 000 - 5 000

56

5 000 - 10 000

22

10 000 - 20 000

12

20 000 - 47 000

6

 

Do organizacji otrzymujących bardzo wysokie wsparcie z tytułu 1% OPP należą tzw. fundacje pomocowe. Jedna z nich - Polska Fundacja Muzyczna od lat notuje bardzo wysoki poziom przychodów z tego źródła. Otrzymuje również olbrzymią pomoc od darczyńców. Misją tej organizacji jest świadczenie pomocy na rzecz artystów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dom Muzyka Seniora świadczy zaś swoim pensjonariuszom - emerytowanym muzykom, usługi związane z zapewnieniem godnych warunków życia i zamieszkania. Usługi te są opłacane przez pensjonariuszy, część z nich może jednak liczyć na dofinansowanie swojego pobytu w Domu Seniora z dodatkowych źródeł (darowizny, 1% OPP).

podmiot

przychód ogółem (w PLN)

1% OPP (w PLN)

środki prywatne (w PLN)

Tabela 2. Fundacje pomocowe. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2016 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Polska Fundacja Muzyczna

302 922

42 090

260 810

Dom Muzyka Seniora

1 225 496

21 693

26 750

ogółem

1 528 418

63 783

287 560

Ważną rolę w upowszechnianiu muzyki odgrywają liczne w naszym kraju towarzystwa muzyczne. Ich budżety oscylują pomiędzy kwotami rzędu kilkunastu tysięcy złotych aż do ponad półtora miliona. W grupie towarzystw muzycznych posiadających status OPP największy budżet posiada Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne (1 723 874 zł). W znikomym stopniu jest ono jednak zasilane przez środki pochodzące z 1% OPP i darowizny. Imponujące wpływy pochodzące z darowizn mogą zaś odnotować Towarzystwo im. H. Wieniawskiego i Towarzystwo Muzyczne im. E. Kowalika, którego celem jest wspieranie działań aktywnych, niewidomych muzyków (organizacja wspiera np. zespół wokalny Signum składający się w większości z niewidomych artystów). Średni budżet tego typu organizacji wynosi 346 756 zł, średnie wpływy pochodzące z 1% OPP i z darowizn odpowiednio – 3 518 zł oraz 25 781 zł.

towarzystwo muzyczne

przychód ogółem (w PLN)

1% OPP (w PLN)

środki prywatne (w PLN)

Tabela 3. Towarzystwa muzyczne. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2016 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne

188 789

11 356

20 200

Towarzystwo Muzyczne im. K. Nicze

79 379

7 219

0

Stowarzyszenie im. M. Karłowicza

500 284

6 268

33 408

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

837 732

5 960

10 383

Towarzystwo Muzyczne im. E. Kowalika

161 583

6 964

1 940

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego

754 102

4 339

265 825

Towarzystwo Mozartowskie

30 373

3 572

0

Towarzystwo Muzyczne Kraczkowa

43 145

3 545

0

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

214 060

2 227

2 248

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne

1 723 874

1 930

53 273

Stowarzyszenie Muzyczne w Zabrzu

57 711

1 544

0

Stowarzyszenie Muzyczne w Chojnicach

15 280

1 173

0

Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne

15 271

198

0

Lubuskie Towarzystwo Muzyczne

714 057

0

14 836

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne

162 054

0

10 390

Towarzystwo Muzyczne w Łukowie

50 405

0

0

ogółem

5 548 099

56 295

412 503


 

[1] Ministerstwo Finansów. Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok - http://www.finanse.mf.gov.pl.

[2] Tamże.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij