Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie muzycznych Organizacji Pożytku Publicznego z 1% na rzecz OPP w roku 2015

Wg stanu na dzień 15 września 2015 roku łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 roku wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego[1]. Beneficjentami tych wpłat było 7888[2] organizacji pożytku publicznego. 121 organizacji pożytku publicznego, które w swoich celach statutowych deklarowały prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i tworzenia muzyki,  osiągnęły z tytułu 1 %  w 2015 roku (za rok 2014) łącznie 616 019 zł, co stanowi około 0,11 % wszystkich odpisów przeznaczonych na OPP.

Wpływy pochodzące z odpisu 1 procenta w budżetach muzycznych OPP stanowiły 2,6% ogółu ich przychodów (23 225 650 zł). Udział ten jest identyczny jak w badanych organizacjach w roku 2014. Wpływy te wydają się relatywnie małe w porównaniu z przychodami organizacji społecznych o innych profilach działalności.

Prawie połowę wszystkich środków z 1% podatku otrzymały organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, choć stanowiły zaledwie 15% spośród OPP, które w 2013 roku miały przychody z 1% PIT. Znaczący udział przychodów z 1% PIT (27%) uzyskała najliczniejsza grupa organizacji (26%) zajmujących się pomocą społeczną i humanitarną. Istotne grupy stanowiły jeszcze organizacje działające w zakresie edukacji i wychowania, badań naukowych oraz ochrony środowiska,które kumulowały odpowiednio 9% i 6% kwoty z 1% PIT. Organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją, hobby oraz kulturą i sztuką, mimo relatywnie dużej liczebności (odpowiednio 19% i 12% zbiorowości), miały niski udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (odpowiednio 3 i 2%)[3].

Jak wynika z przedstawionych danych organizacje kulturalne nie są najważniejszym beneficjentem mechanizmu 1 procenta, a udział OPP, dla których muzyka i taniec jest działalnością podstawową, w przychodach z tego tytułu jest jeszcze mniejszy. Dodatkowo mechanizm jednego procenta faworyzuje duże organizacje o charakterze ogólnopolskim, mające najczęściej swoje siedziby w Warszawie – wg danych GUS, podatnicy w większości wskazywali w swoich zeznaniach podatkowych duże organizacje, które swoim zasięgiem działalności przekraczały granice jednego województwa – aż 77% kwoty z 1% PIT kumulowały takie organizacje, w tym 43% środków trafiło do ogólnopolskich OPP, których siedziby zlokalizowane są na terenie Warszawy[4]. Ponieważ zdecydowana większość muzycznych OPP to organizacje o charakterze lokalnym, trudno oczekiwać by ich wpływy dorównywały wielkim ogólnopolskim organizacjom, które osiągały z tego tytułu wielomilionowe kwoty.

Wśród 7,4 tys. OPP, które w 2014 roku otrzymały odpis 1% od podatku PIT, średnia kwota tego odpisu wyniosła 68,1 tys. zł, ale połowa z nich uzyskała nie więcej niż 5,2 tys. zł. Ogólna kwota wpływów z 1% PIT stanowiła blisko 1/10 przychodów OPP. Średni wpływ muzycznego OPP z tytułu 1% spośród 121 badanych organizacji w 2015 roku wyniósł 5 091 zł (był zatem dziesięciokrotnie niższy od średniej we wszystkich organizacjach pożytku publicznego). Wśród organizacji występuje jednak pod tym względem znaczne zróżnicowanie. Aż 84 na 121 (69 procent) z badanych organizacji muzycznych nie osiągnęło  z tytułu 1% wpływów w wysokości 5 tysięcy złotych.

Wielkość wpływów Liczba organizacji
Tabela 1. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
brak wpływów 15
do 1 000 zł 11
1 000 - 5 000 zł 58
5 000 - 10 000 zł 21
10 000 - 20 000 zł 11
20 000 - 47 000 zł 5

Największy muzyczny beneficjent 1% OPP w 2015 roku – Fundacja Muzyczna Apollo z Poznania – otrzymała dofinansowanie z tego tytułu w wysokości 46 120 złotych. Rok wcześniej ta sama fundacja również uzyskała najlepszy wynik finansowania z mechanizmu 1 procenta; w 2015 jej wpływy z tego tytułu wzrosły jednak aż o 13 tysięcy złotych.


[1] Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2015 otrzymały kwoty 1 proc. - http://www.finanse.mf.gov.pl.

[2] Tamże.

[3] GUS Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie, zespół 4 pod kierunkiem: Karolina Goś-Wójcicka Notatka informacyjna. Organizacje pożytku publicznego i 1%. Warszawa, 23.04.2015.

[4] Tamże.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij