Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie instytucji kultury w 2015 roku – casus Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki - fot. Łukasz Rajchert © NFM

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego to instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław. Instytucja jest operatorem nowoczesnego wielofunkcyjnego gmachu koncertowego we Wrocławiu. NFM powstało 22 maja 2014 roku z połączenia Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans” i Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu.

"Narodowe Forum Muzyki organizuje działalność jedenastu zespołów instrumentalnych i wokalnych: Orkiestry Symfonicznej NFM, NFM Leopoldinum – Orkiestry Kameralnej, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Chóru NFM, Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, Chóru Chłopięcego NFM, Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM Ensemble, Polish Cello Quartet, NFM Tria Smyczkowego Leopoldinum. (...) Narodowe Forum Muzyki koordynuje dziewięć międzynarodowych wydarzeń, są to: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, „Jazztopad”, „Musica Polonica Nova”, „Musica Electronica Nova”, „Forum Musicum”, Leo Festiwal, Akademia Muzyki Dawnej, Festiwal Noworoczny NFM, „Singing Europe”."[1]

Prowadzenie tak bogatej działalności wiąże się z koniecznością pozyskania wysokich przychodów i dywersyfikacją źródeł finansowania. Na budżet instytucji w 2015 roku (67 970 580 zł) złożyły się głównie środki pochodzące ze źródeł publicznych.

Tabela 1. Dane wg sprawozdania merytoryczno-finansowego NFM za rok 2015.
środki pochodzące z dotacji kwota (w PLN) udział w sumie środków
pochodzących z dotacji
dotacja celowa MKiDN - Europejska Stolica Kultury 2016 20 000 000 34,5%
Urząd Miasta Wrocławia - dotacja na działalność bieżącą 16 532 419 28,5%
MKiDN - dotacja na działalność bieżącą 9 990 000 17%
UMWD - dotacja na działalność bieżącą 8 650 000 14,9%
dotacja celowa MKiDN - Akademia Chóralna 2 000 000 3,4%
raty odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie środków trwałych 374 637 0,64%
IMiT - zamówienia kompozytorskie 152 030 0,26%
Fundacja PZU 90 000 0,15%
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 60 000 0,1%
razem 57 954 077 100%

„W 2015 NFM uzyskało przychody w łącznej wysokości 67 970 580 zł. Z tego dotacje otrzymane od współorganizatorów wyniosły razem 57 286 410 zł i stanowiły 84,28% sumy przychodów, a przychody własne w wysokości 10 684 170 zł stanowiły 15,72% ogółu przychodów”.[2] Do tej kategorii przychodów należą wpływy pochodzące z działalności podstawowej – sprzedaży biletów, karnetów, organizacji warsztatów muzycznych, sprzedaży koncertów i publikacji. Suma przychodów pochodzących z tych źródeł wynosi 5 832 812 zł (8,6% ogółu przychodów). NFM pozyskuje także środki pochodzące z dzierżawy i wynajmu obiektu. W 2015 wpływy pochodzące z tej działalności wyniosły 705 257 zł (1% przychodów ogółem). Kwota ta wydaje się dość niska w porównaniu do potencjału komercyjnego obiektu NFM. Jak twierdzi jego dyrektor Andrzej Kosendiak, „NFM daje duże możliwości uzyskiwania przychodów. Gdybym nie robił tylu koncertów klasycznych, można by wynajmować ten obiekt i on by nas utrzymywał (...). Ale przecież nie po to go zbudowano" – precyzuje[3]. Istotnie, olbrzymia liczba wydarzeń (około 700 rocznie) uniemożliwia w pełni komercyjne wykorzystanie przestrzeni obiektu. Sponsoring, najem i tzw. pozostałe przychody, na które składają się np. różnego rodzaju refundacje i współorganizacje wydarzeń przez inne podmioty, zamykają się kwotą 4 167 966 zł (6,1% ogółu przychodów).

Tabela 2. Dane wg sprawozdania merytoryczno-finansowego NFM za rok 2015.
przychody ze sprzedaży kwota (w PLN) udział w przychodach
ze sprzedaży ogółem
sprzedaż biletów 3 389 319 58,1%
sprzedaż koncertów 1 352 721 23,2%
sprzedaż reklamy 781 833 13%
sprzedaż związana z edukacją muzyczną 206 763 3,5%
sprzedaż nagrań i licencji 41 138 0,7%
sprzedaż wydawnictw 32 758 0,6%
sprzedaż towarów 28 280 0,5%
razem 5 832 812 100%

 

Tabela 3. Dane wg sprawozdania merytoryczno-finansowego NFM za rok 2015.
pozostałe przychody operacyjne kwota (w PLN) udział w pozostałych przychodach
operacyjnych ogółem
sponsoring finansowy i rzeczowy 1 602 976 38,4%
najem sal, pomieszczeń, mieszkań 705 258 16,9%
darowizny 6 221 0,15%
pozostałe 1 853 511 44,5%
razem 4 167 966 100%

Sponsoring i reklama mają relatywnie mały udział w finansowaniu instytucji (3,51 % ogółu przychodów). Mimo to kwotowa wielkość tego wsparcia, jak na polskie warunki, jest imponująca - 2 384 809 zł. Środki pozyskane z tytułu darowizn stanowią marginalny udział w budżecie instytucji (0,01%).

Tabela 4. Dane wg danych uzyskanych z instytucji.
  reklama
(w PLN)
sponsoring
(w PLN)
razem reklama
i sponsoring (w PLN)
darowizny
(w PLN)
budżet NFM w 2015
(w PLN)
barter 247 788,67 63 569,94 338 358,61    
wkład finansowy 507 944,07 1 539 406,50 2 045 450,57    
razem 781 832,74 1 602 976,44 2 384 809,18 6 220,83 67 970 580,27

Większość środków pochodzących z działalności sponsorskiej i reklamy została pozyskana w formie wkładu finansowego; tylko 14% miało charakter barteru.

Szczególnie ważną rolę w sponsorowaniu instytucji pełnią tzw. partnerzy strategiczni NFM – PKO Bank Polski i KGHM, status złotego sponsora uzyskała zaś firma Tauron. Oprócz tzw. partnera wspierającego - CA EFL - instytucja posiada rzeszę sponsorów, partnerów i partnerów medialnych. Współpraca instytucji z firmą KGHM datuje się od momentu powstawania inwestycji. Już w 2012 roku wrocławska prasa informowała, że „wiosną przyszłego roku ma się zakończyć budowa Narodowego Forum Muzyki na placu Wolności. Pierwszy koncert w nowoczesnym gmachu zaplanowano na początek czerwca. We wtorek ogłoszono, że instytucję w roli sponsora będzie wspierało KGHM, które wyłoży pieniądze na program artystyczny prezentowany w NFM. Narodowe Forum Muzyki, którym opiekuje się Filharmonia Wrocławska, rozpoczęło właśnie współpracę z KGHM. Miedziowa spółka stała się sponsorem nowoczesnych sal koncertowych, które mają stać się jedną z wizytówek miasta i być jednocześnie miejscem organizowania głównych koncertów, w czasie gdy Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku.”[4]

Długą historię współpracy z NFM i Festiwalem „Wratislavia Cantans” ma także PKO BP. „PKO Bank Polski, od lat jest mecenasem Międzynarodowego Festiwalu Wratislawia Cantans, a od 2014 roku także Narodowego Forum Muzyki, które powstało z połączenia Festiwalu oraz Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Bank jako Partner Strategiczny zapewnia wsparcie instytucjonalne, ale także udogodnienia dla widzów, którzy otrzymują zniżki płacąc za bilety kartami Banku lub korzystając z aplikacji IKO.”[5]

Jerzy Łysiński
2016-10-19


[1] http://www.nfm.wroclaw.pl/nfm/o-nfm

[2] NFM. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

[3] Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza - http://wyborcza.pl

[4] Jarosław Garbacz Narodowe Forum Muzyki ma sponsora - http://www.tuwroclaw.com

[5] Witold Sokołowski PKO BP mecenasem festiwalu Wratislavia Cantans - http://www.epr.pl

 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij