Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Alternatywne źródła finansowania Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach – studium przypadku (2016)

Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach im. Oskara Kolberga jest instytucją kultury Województwa Świętokrzyskiego. Filharmonia utrzymuje 80-osobową, zawodową orkiestrę symfoniczną i realizuje wiele przedsięwzięć o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Pod względem budżetu należy do przeciętnych instytucji muzycznych w Polsce. Najważniejszą składową budżetu stanowi dotacja organizatora (w roku 2016 – 6 343 447 zł, z czego 6 243 447 zł to dotacja podmiotowa, a 100 000 zł dotacja inwestycyjna). W ciągu ostatnich pięciu lat kwota dotacji wzrosła o ponad 1 milion złotych (wzrost ok. 4% rocznie).

Tabela 1. Dotacja podmiotowa Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w latach 2011-2015 – źródło: Jan Roguz Modele pracy orkiestr polskich - http://www.modeor.pl/files/modeor_raport.pdf

Tabela 1. Dotacja podmiotowa Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w latach 2011-2015 

Filharmonia Świętokrzyska prowadzi bardzo aktywną działalność statutową, znacznie wykraczającą poza standardowe funkcje klasycznej instytucji muzycznej. Jako jedna z niewielu instytucji artystycznych w Kielcach stara się stworzyć szerokie spektrum oferty programowej, włączając w swoją działalność pokazy filmowe, wystawy itd.

Tabela 2. Przedsięwzięcia realizowane przez Filharmonię Świętokrzyską w 2016 roku w siedzibie

Przedsięwzięcia

Liczba

Koncerty symfoniczne

37

Koncerty edukacyjne

23

Koncerty kameralne

21

Koncerty familijne

9

Spektakle operowe

4

Projekcje filmów

8

Transmisje z Metropolitan Opera w Nowym Jorku

11

Wystawy

8

Audycje muzyczne w szkołach

663

Koncerty na zlecenie kontrahenta zewnętrznego

3

Koncerty wyjazdowe

3

Koncerty wyjazdowe w ramach programu „Kultura Dostępna”

4

 

Tabela 3. Programy MKiDN i IMIT realizowane przez FŚ w 2016 roku

Programy

Zadania

Dofinansowanie w PLN

Program MKiDN „Wydarzenia artystyczne” – Muzyka 2016

Zadanie: Wsparcie 24. Świętokrzyskich Dni Muzyki

50 000

Program MKiDN „Kultura Dostępna”

Zadanie: Realizacja 4 koncertów edukacyjnych w Jędrzejowie, Morawicy, Sędziszowie i Górnie

16 000

Program Instytutu Muzyki i Tańca „Artysta Rezydent"

Zadanie: W sezonie 2015/2016 artystką rezydentem FŚ była Katarzyna Budnik-Gałązka

9 350

Program Instytutu Muzyki i Tańca „Filharmonia, ostrożnie wciąga"

Dofinansowanie 1535 biletów (20 koncertów z udziałem maturzystów w sezonie 2015/2016 (wpływy – 15 607 zł)

 

Program operacyjny MKiDN „Rozwój Infrastruktury Kultury” - Priorytet: Infrastruktura kultury

Zadanie: w ramach programu sfinansowano zakup czelesty

40 000

Program operacyjny MKiDN „Kolekcje”. Priorytet: Zamówienia kompozytorskie. Instytucja zarządzająca: Instytut Muzyki i Tańca

Prawykonanie Symfonii Kolbergowskiej Marka Sewena: wartość dofinansowania 14 400 zł; zamówienie sekstetu fortepianowego – 12 500 zł

26 900

Program operacyjny MKiDN „Edukacja”. Priorytet: Edukacja Kulturalna

Zadanie: cykl edukacyjnych koncertów familijnych

26 000

Wartość dofinansowania ogółem

 

168 250

 

Wprawdzie jej działalność na polu symfoniki jest  skromniejsza niż w przypadku filharmonii z dużych ośrodków metropolitalnych (Kraków, Wrocław, Warszawa), mimo to w ciągu roku daje ogółem 90 różnego rodzaju koncertów w siedzibie. Prowadzi także bardzo bogatą działalność w zakresie upowszechniania kultury (663 audycje muzyczne w szkołach). Liczba odbiorców oferty FŚ w 2016 roku wyniosła 134 274 osób (z czego 101 470 stanowili słuchacze audycji muzycznych). Dużą rolę w finansowaniu przedsięwzięć artystycznych odgrywają fundusze pochodzące z dotacji celowych, w tym Programy MKiDN. Wartość programów MKiDN i IMIT realizowanych przez instytucję wyniosła 168 250 zł, co stanowi 2,1 % ogółu przychodów Filharmonii Świętokrzyskiej.

 

Tabela 4. Struktura budżetu Filharmonii Świętokrzyskiej w 2016 roku  - źródło: informacja z wykonania planu finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej za 2016 rok (informacja publiczna)

Źródła finansowania

Kwota w PLN

Udział w przychodach ogółem w %

Przychody ogółem

7 808 554

100

Przychody na działalność podstawową

7 388 967

95

Dotacje na działalność statutową

6 243 447

80

Ze środków budżetu województwa

6 243 447

80

Dotacje na wskazane zadania

208 512

2,6

Ze środków budżetu województwa

72 263

0,9

Ze środków budżetu państwa

128 250

1,6

Z innych źródeł

5 999

0,08

Przychody ze świadczenia usług

635 583

8,1

Przychody z najmu, dzierżawy i reklam

301 425

3,8

 

Do tzw. przychodów własnych instytucji możemy zaliczyć środki pochodzące z tzw. innych źródeł (5 999 zł), przychody ze świadczenia usług (635 583 zł) oraz najmu i reklamy (301 425 zł), które stanowią 12,07% ogółu wpływów instytucji. Tzw. pozostałe przychody operacyjne (414 655 zł) zwiększają udział własny w finansowaniu Filharmonii Świętokrzyskiej o 2,3% (bez odpisów amortyzacyjnych). Łączny udział środków wypracowanych przez instytucje stanowi zatem 15% jej wszystkich przychodów. W strukturze budżetu nikłą rolę odgrywają środki pochodzące ze sponsoringu i reklamy. Większość z nich rozliczana jest w postaci barteru.

 

Tabela 5. Udział sponsoringu i reklamy w budżecie Filharmonii Świętokrzyskiej - źródło: informacje uzyskane przez autora z Filharmonii Świętokrzyskiej (informacja publiczna)

 

Sponsoring i reklama

W tym: wkład finansowy

W tym: barter

Udział w budżecie FŚ

0,2%

0,031%

0,169%

Udział w budżecie sponsoringu i reklamy

100%

15,5%

84,5%

Wartości kwotowe

15 617 zł

2 420 zł

13 197 zł

 

W ciągu kilku lat na liście darczyńców instytucji znalazło się wiele podmiotów - MPK Kielce, Sokołów, PWM, Helen Doron, STOART, ZAIKS, Społem Kielce, PZU, Bank Spółdzielczy w Kielcach, Hotel pod Złotą Różą, Hotel Tara, Kwiaciarnia Szarotka, Qubus Hotel, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ambiente[1]. Mimo to wsparcie prywatnego biznesu nie wpływa w istotny sposób na finansowanie instytucji. Oprócz publicznych dotacji zasilających budżet Filharmonii Świętokrzyskiej niebagatelną rolę odgrywają wypracowane przez nią samodzielnie środki – zarówno z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej, działań gospodarczych, jak i efektywnych starań w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy ze środków MKiDN. Filharmonia Świętokrzyska jak większość instytucji muzycznych w Polsce stara się wypracować dodatkowe środki w oparciu o programy publiczne oraz własną działalność gospodarczą. Sponsoring czy mecenat odgrywa w strukturze jej budżetu jednak drugorzędną rolę. Z całą pewnością niełatwa sytuacja ekonomiczna regionu, w którym funkcjonuje FŚ, nie sprzyja rozwojowi sponsoringu czy mecenatu na miarę wielkich aglomeracji, ulokowanych w bogatych województwach.

Jerzy Łysiński
2017-11-23


[1] http://filharmonia.kielce.com.pl/darczyncy.html

 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij