Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Programy własne IMiT w roku 2017

Kompozytor – rezydent

Program nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 roku życia. Program polega na prezentacji minimum trzech utworów wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

Dane o programie:

 • 5 zakończonych edycji (2011-2016), 6. edycja uruchomiona na sezon 2017/18
 • 16 odbytych rezydencji
 • 21 zamówionych i prawykonanych utworów
 • 56 koncerty w ramach rezydencji
 • 65 wykonanych utworów
 • 15 500 słuchaczy

 

Dyrygent - rezydent

Celem programu jest umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym, a także zachęcenie polskich instytucji koncertowych i orkiestr do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami. Program polega na udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniu minimum 4 programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji koncertowej lub orkiestry, w tym na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu minimum 1 koncertu z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym z zastrzeżeniem, że musi to być koncert abonamentowy lub koncert w ramach stałej działalności statutowej instytucji lub orkiestry.

Dane o programie:

 • 3 zakończone edycje (2012-2016), 4. edycja uruchomiona na sezon 2017/18
 • 11 odbytych rezydencji
 • 16 koncertów i 4 spektakle poprowadzone przez rezydentów
 • 48 koncerty w ramach rezydencji
 • 20 750 słuchaczy

 

Artysta – rezydent

Uruchomiony w sezonie 2015/16. Jest uzupełnieniem istniejących w IMIT programów dla dyrygentów i kompozytorów; program jest adresowany do polskich artystów wykonawców (solistów i kameralistów), którzy nie ukończyli 35. roku życia i polega na rezydencji artystycznej w jednej z instytucji muzycznej w postaci wspólnych koncertów.

Dane o programie:

 • zakończona pilotażowa edycja programu (2015/2016), do lipca 2017 zakończy się 2. edycja, zaplanowana 3. edycja na sezon 2017/18
 • 5 zakończonych rezydencji
 • 14 koncertów i 7 spektakli
 • 5 400 słuchaczy

 

Nowe interpretacje

Czwarta i ostatnia edycja Programu odbyła się w roku 2014. Od 2015 roku Program został zawieszony z powodu niskiej realizacji głównego celu, jakim było włączenie do repertuaru muzyków polskiego, zapomnianego repertuaru wszystkich epok. Przeprowadzona w 2014 roku ankieta wykazała, że wskazane w Regulaminie Programu kompozycje są wykonywane głównie tylko podczas koncertów realizowanych w ramach Programu i nie udaje się powtórzyć wykonania tych utworów na innych koncertach czy festiwalach.

 

Szkoła mistrzów tradycji

Celem programu jest upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz – uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji. Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych. Polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca. Dokumentacja audiowizualna warsztatów jest dostępna na stronach internetowych IMIT.

Dane o programie:

 • 6 zakończonych edycji (2011-2016), 7. edycja realizowana w 2017 roku
 • 22 warsztaty
 • 120 mistrzów tradycji i ich kontynuatorów
 • 900 godzin warsztatów
 • 1170 czynnych uczestników
 • 30 imprez towarzyszących
 • 35 filmy dokumentujące warsztaty

 

Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych

Program, którego celem jest nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń, jak również stworzenie podstawy do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych, lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych. Opisy i schematy instrumentów są publikowane na stronie internetowej IMIT.

Dane o programie:

 • 5 zakończonych edycji (2012-2016), 6. edycja realizowana w 2017 roku
 • 21 warsztatów
 • 24 mistrzów budowy instrumentów
 • 2 000 godzin warsztatów
 • 97 czynnych uczestników
 • 12 projektów instrumentów
 • 47 zbudowanych instrumentów
 • 10 filmów dokumentujących warsztaty

 

Muzyczne białe plamy

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie w Polsce lub na świecie badań naukowych, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej. Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostają przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

Dane o programie:

 • 5 zakończonych edycji (2011-2016), 7. edycja zaplanowana na rok akademicki 2017/28
 • 47 prac badawczych wybranych do dofinansowania, w tym 7 prac badaczy zagranicznych
 • 36 zakończonych prac badawczych
 • 32 prace opublikowane na stronie IMiT

 

Krytyka muzyczna 2.0

Program adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość. Temat każdej edycji programu dotyczy innego zagadnienia (dotychczasowe tematy to: Współczesna krytyka muzyki współczesnej, Krytyka jazzowa, Krytyka operowa, Krytyka muzyki filmowej). Program obejmuje uczestnictwo w wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie muzyki oraz publikację tekstów napisanych przez uczestników. Recenzenci uczestniczą później w prawykonaniach utworów powstałych w ramach innych programów Instytutu Muzyki i Tańca, a ich teksty publikowane są na stronie internetowej IMiT.

Dane o programie:

 • 5 zakończonych edycji (2011-2016), 6. edycja zaplanowana na październik 2017 roku
 • 22 uczestników
 • 57 opublikowanych recenzji, relacji, felietonów i wywiadów

 

Jazzowy debiut fonograficzny

Program polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym. Jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce firm fonograficznych. Ważnym elementem programu jest, aby nagranie płyty było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu. Na płycie musi znaleźć się przynajmniej jedna nowa kompozycja. Od 2015 roku laureaci Programu dodatkowo prezentują się publicznie na Warsaw Summer Jazz Days.

Dane o programie:

 • 5 zakończonych edycji (2011-2016), 6. edycja realizowana w 2017 roku
 • 10 wydanych albumów
 • 60 młodych muzyków biorących udział w  programie

 

Więcej informacji o programach - na stronie Instytutu Muzyki i Tańca: www.imit.org.pl

 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij