Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Instytucje kultury w roku 2010

3. Orkiestry i inne zespoły

Wśród instytucji kultury w Polsce znajduje się 12 orkiestr, z czego jedna jest instytucją państwową, jedna – współfinansowaną wpisaną do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałe to instytucje finansowane z budżetów miast (uwzględniono tylko orkiestry będące samodzielnymi instytucjami kultury, nie zaś zespoły działające w ramach filharmonii lub ośrodków, domów bądź centrów kultury). Ich wykaz wraz ze wskazaniem organizatora lub stron umowy zawiera poniższa tabela:

 

Powyższy zbiór jest na tyle niejednorodny, że analizowanie dotacji, jakimi dysponują te zespoły, nie wnosi żadnych dających się obiektywnie porównywać wartości. Niemniej jednak można w tym miejscu przypomnieć, że pełna kwota zaplanowana na 2010 r. w budżecie państwa z przeznaczeniem na dotacje dla państwowych oraz współprowadzonych filharmonii i orkiestr wynosiła 43 873 000 zł, z czego ok. 28,5 proc. to dotacje właśnie dla orkiestr (kwota ta w ciągu roku 2010 uległa zwiększeniu z uwagi na podpisanie nowego aneksu do umowy o warunkach współfinansowania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w dniu 17 maja).

Wśród orkiestr znajdują się zarówno instytucje sposobem funkcjonowania bliskie orkiestrom filharmonii (w Toruniu, Płocku czy Zamościu), jak i instytucje o profilu przeważająco edukacyjnym – w Orkiestrze Kameralnej „Archetti” gra wielu uczniów szkół muzycznych II stopnia. Jeszcze inny profil ma Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventus”, z jednej strony pełniąca pewne funkcje edukacyjne, z drugiej zaś – w zasadzie profesjonalna, w jej skład wchodzą bowiem i studenci, i absolwenci (do 30. roku życia) wyższych uczelni muzycznych (a zatem w pełni wykształceni, profesjonalni muzycy).

Osobną wreszcie kategorię stanowią Sinfonia Varsovia, NOSPR i Sinfonietta Cracovia, zespoły niemające na celu zastępowania filharmonii, poza tym z jednej strony związane z rodzimymi miastami, ale z drugiej – działające w skali ogólnopolskiej i szerszej.

Dodatkowego komentarza wymaga tu status i sposób funkcjonowania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zespół jako Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia funkcjonował od 1935 roku. Na mocy umowy z dnia 15 września 2005 roku między Ministrem Kultury, Polskim Radiem SA oraz Miastem Katowice NOSPR zyskał status współfinansowanej instytucji kultury. W momencie utworzenia finansowy udział Ministra Kultury w dotowaniu działalności bieżącej Orkiestry wynosił niewiele ponad 50 proc.  Aktualnie jednak na mocy aneksu podpisanego pomiędzy wszystkimi stronami umowy dnia 17 maja 2010 roku, m.in. z związku ze zmniejszonymi nakładami na NOSPR PR SA, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał na działalność NOSPR w 2010 roku kwotę stanowiącą ponad 70 proc. sumy dotacji od wszystkich stron umowy, na 2011 rok zaś zobowiązał się do pokrycia ponad 80 proc. całej sumy dotacji. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wpisana jest do rejestru instytucji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i funkcjonuje na prawach instytucji państwowej.

Jeszcze innym zespołem jest Capella Cracoviensis, szczególnie z uwagi na aktualne jej profilowanie jako wykonawcy muzyki dawnej na historycznych instrumentach.

Wyjaśnienia domaga się brak w powyższej tabeli Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „Aukso” – jednego z ważnych zespołów orkiestrowych w Polsce. Aukso nie jest jednak samodzielną instytucją kultury, choć w istocie jest do pewnego stopnia finansowana przez miasto Tychy: przede wszystkim wszyscy członkowie zespołu są zatrudnieni na część etatu w tyskim Teatrze Małym, gdzie mieści się także siedziba orkiestry. Próby Aukso odbywają się również w teatrze, ale też w tyskim Zespole Szkół Muzycznych. Ponadto część projektów realizowanych przez orkiestrę finansowanych jest z budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Oprócz orkiestr – symfonicznych i kameralnych – wśród samorządowych instytucji kultury znajdują się też inne zespoły instrumentalne i wokalne:

 

 

Poza wymienionymi wyżej zespołami – instytucjami kultury w miastach działa jeszcze wiele zespołów (orkiestrowych i wokalnych) w strukturach innych instytucji kultury, przede wszystkim domów i ośrodków kultury. Wśród niezwykle licznych przykładów można wymienić m.in.: Swarzędzką Orkiestrę Flażoletową przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu, Zgorzelecką Orkiestrę Mandolinistów przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zgorzelcu, Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz Chór Moniuszko przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach czy Sądecką Orkiestrę Symfoniczną przy Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij