Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Instytucje kultury w roku 2010

W myśl Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarówno organy administracji państwowej, jak i samorządowej tworzą instytucje kultury.

Największa liczba instytucji kultury (wszystkich typów tych instytucji liczonych łącznie) jest w województwie mazowieckim, na drugim miejscu pod względem liczebności instytucji kultury jest województwo małopolskie, następnie śląskie, wielkopolskie i podkarpackie. Województwa, w których jest najmniej instytucji kultury, to podlaskie, świętokrzyskie i lubuskie. Ogółem wśród polskich instytucji kultury przeważają bardzo znacząco biblioteki – nierzadko w małych miejscowościach to właśnie biblioteka pełni wszystkie funkcje kulturotwórcze, zajmując się nie tylko kwestiami czytelnictwa, lecz także organizując wystawy, zajęcia artystyczne lub koncerty. Druga co do liczebności grupa instytucji kulturalnych to domy i ośrodki kultury, trzecia – muzea. Instytucje prowadzące działalność artystyczną – w tym filharmonie, teatry operowe i teatry muzyczne – są najmniej liczne.

Życie muzyczne w Polsce nie opiera się wyłącznie na zespołach działających w ramach instytucji kultury lub w ich ramach. Szczególnie wśród orkiestr w kraju bardzo dużą rolę odgrywają zespoły inne niż instytucjonalne – wśród nich można wymienić zespoły Polskiego Radia SA, tj. Polską Orkiestrę Radiową i Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”, ponadto Warszawskich Solistów „Concerto Avenna”, zespół Arte dei Suonatori i wiele innych. Niniejsze zestawienie dotyczy jednak tylko instytucji kultury i niektórych aspektów ich finansowania.

1. Teatry operowe

W Polsce funkcjonuje 11 instytucjonalnych teatrów operowych – finansowanych ze środków budżetu państwa, samorządów lub przy współudziale tych dwóch źródeł. Wykaz tych teatrów wraz ze wskazaniem ich organizatorów bądź stron umowy w przypadku współfinansowania zawiera poniższa tabela.

Z budżetu państwa (w części 24, dział 921, rozdział 92106) na rok 2010 zaplanowano dla teatrów, w tym teatrów operowych (państwowego i współprowadzonych), łączną kwotę dotacji w wysokości 126 915 000 zł.

Z kolei dotacje organizatorów dla samorządowych (niewspółfinansowanych) teatrów operowych na działalność bieżącą wynosiły według planu na 2010 r. między 7 272 338 zł a 25 579 000 zł, co średnio daje 16 078 128 zł (dane finansowe powinny być w celach analitycznych ewentualnie zestawiane z innymi informacjami na temat funkcjonowania instytucji kultury, takimi jak stan zatrudnienia, liczba i rodzaj realizowanych przedsięwzięć itp. ; w przypadku teatrów operowych takie dane za lata 2007-2009 znajdują się w publikacji Teatry polskie 2007-2009 przygotowanej i opracowanej przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów). Jest to wartość liczbowa czysto orientacyjna, nieuwzględniająca faktycznego wykonania budżetu, które w wielu przypadkach ze względu na dotacje celowe na konkretne projekty mogły ulec zwiększeniu. Samorządowe instytucje kultury otrzymują również dotacje na wartościowe projekty artystyczne poprzez aplikację do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przykładowo można obliczyć, że w 2010 roku w ramach Programów Ministra samorządowe teatry operowe otrzymały łącznie: 450 000 zł z Programu „Wydarzenia artystyczne” priorytet „Muzyka”, 300 000 zł z Programu „Fryderyk Chopin – Promesa” i 485 000 zł z Programu „Infrastruktura kultury”.

Z kolei suma dotacji od obu stron umowy w przypadku współprowadzonych przez województwa i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego teatrów operowych mieści się wg planów na 2010 r. w przedziale między 9 685 714 zł a 23 786 000 zł, co średnio daje 18 065 378 zł. W liczonych razem kwotach dotacji obu stron umowy dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiła od 11,29 do 37,32% całej sumy. Czytając niniejsze dane, trzeba jednak uwzględnić, że do teatrów operowych wliczono także Operę i Filharmonię Podlaską – zgodnie z nazwą oraz rozdziałem klasyfikacji budżetowej (OiFP otrzymuje z budżetu państwa dotację w ramach działu 92106 „Teatry”) – która jednakże dotychczas miała repertuar prawie wyłącznie filharmonijny (i dysponowała bardziej adekwatnymi do jego realizacji środkami), natomiast działalność operową podejmie w pełni w momencie przeniesienia do nowej siedziby, tj. począwszy od roku 2012.

Z powyższych zestawień wynika statystycznie lepsza sytuacja finansowa współprowadzonych teatrów operowych w stosunku do teatrów marszałkowskich – przychody z racji otrzymywanych dotacji tych pierwszych są średnio o blisko 2 000 000 zł rocznie wyższe niż tych drugich.

Jednocześnie należy pamiętać, że instytucje współprowadzone nie mogą ubiegać się dotacje w ramach Programów Ministra – jednak wyłączając program „Infrastruktura kultury” oraz specjalne programy mające jednorazową edycję w związku ze specjalnymi wydarzeniami – takie jak Program „Fryderyk Chopin – Promesa”, w których wśród uprawnionych wnioskodawców znajdują się wszystkie, i państwowe, i samorządowe instytucje kultury. W 2010 roku dotacje dla państwowych i współfinansowanych instytucji kultury w ramach Programu „Fryderyk Chopin – Promesa” wyniosły 2 290 000 zł, a w ramach Programu „Infrastruktura kultury” – 400 000 zł.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij