Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2015

Znacząca część wydatków na kulturę poza transferami z budżetu państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządów terytorialnych.

Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące wydatków na kulturę, w tym muzykę, miast wojewódzkich zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, a także do urzędów siedemnastu miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń). Urzędy poproszono o dane na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w tym w szczególności na finansowanie instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacja).

Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawiają tabele numer 1 i 2.

Tabela 1. Wydatki na kulturę, w tym na muzykę, miast wojewódzkich.

lp.
urząd miasta wydatki na kulturę
(dział 921)
w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)
plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie za 2015 plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie
za 2015
1 Białystok 31 925 500 30 008 581 -[1] - 2 300 000 2 153 400 -[2] 1 443 000 - -
2 Bydgoszcz 26 705 706 26 689 263 0 0 1 587 000 1 583 767 773 300 773 300 276 700 276 700
3 Gdańsk 69 098 261 67 650 693 4 248 838 4 248 838[3] 2 800 000 2 529 220 1 177 150 1 136 150 4 347 835 4 407 847[4]
4 Katowice 62 710 458 60 384 888 6 409 736 6 409 736[5] 1 066 930 1 027 901 0[6] 381 446 0 971 794
5 Kielce 22 373 310 22 359 554 0 0 172 500 172 500 18 000 18 000 89 500 89 500
6 Kraków 193 151 643 191 023 266 11 780 200 11 780 200[7] 11 730 000 11 653 622 7 724 000 7 690 830 0 2 611 004
7 Lublin 57 603 374 55 798 044[8] 1 801 000 1 857 000[9] 3 670 000 3 690 096 0 777 500 0 282 365
8 Łódź 86 939 733 85 339 873 7 830 510 7 830 510[10] 2 728 210 2 725 303 0[11] 1 072 550 0 0
9 Olsztyn 15 001 311 14 971 658[12] 0 0 480 000 479 969 108  100 108 100 64 100 64 100[13]
10 Opole 22 310 903 20 979 593 0 0 412 811 459 702 168 925 168 925 1 564 215 1 564 215
11 Poznań 78 955 283 77 413 004 7 434 450 7 434 450 11 715 838 11 684 947 1 483 710 1 483 710 108 617 108 617
12 Rzeszów 14 459 193 13 172 541 0 0 443 100 442 855 253 650 253 415 2 178 630 2 169 371
13 Szczecin 45 805 929 45 772 033 14 500 000 14 500 000[14] 1 700 000 1 699 437 786 000 786 000 910 500 910 500
14 Toruń 35 419 500 34 846 610 3 940 000 3 940 000 1 960 000 1 960 000 476 000 476 000 921 000 921 000
15 Warszawa 232 720 785 231 298 035 18 522 100 18 522 100 18 734 700 18 730 500 5 607 000 5 602 845 b.d. b.d.
16 Wrocław 152 747 984 151 968 711 30 979 374 30 979 374 17 862 000 17 858 214 2 298 990 2 298 990 2 236 030 2 236 030
17 Zielona Góra 13 343 372 12 992 847 0 0 891 800 886 506 - 211 540[15] - 76 500
łącznie 1 161 272 191 1 142 669 194 132 615 342 132 460 736 80 254 889 79 737 939 20 874 825 24 682 301 12 697 127 16 689 543

Zsumowanie wszystkich powyższych danych liczbowych dotyczących zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono w 2015 roku 15 proc. wszystkich wydatków na kulturę czyli ok. 174 mln zł. 

Interesujący jest także fakt, że projekty muzyczne stanowiły blisko 31% wszystkich projektów dofinansowanych przez urzędy miast w ramach otwartych konkursów ofert. Co więcej, wykonanie budżetu na projekty z dziedziny muzyki w ramach konkursów ofert oraz poza nimi w ramach tzw. współorganizacji znacznie przewyższa jego planowanie (w pierwszym przypadku wyniosło to 18%, a w drugim 30%).


[1] Miasto nie prowadzi muzycznych instytucji kultury.

[2] W budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki.

[3] W tym: dotacja dla Capella Gedanensis (1 965 474 zł) i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (2 163 364 zł).

[4] W tym: 900 000 zł dotacji dla wojewódźtwa pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (600 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańska (300 000 zł) i na tzw. małe granty (110 019 zł ujęte w pozycji wykonane stanowią część niewykorzystanego budżetu przeznaczonego na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury).

[5] W tym: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Cameralta Silesia (1 700 000 zł), Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia (1 360 000 zł) i NOSPR (3 349 736 zł).

[6] Miasto Katowice nie planowało budżetu na zadania z dziedziny muzyki oddzielnie. Dotyczy to konkursów ofert, jak i poza konkursami (współorganizja).

[7] W tym: dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia (2 750 000 zł), Capella Cracoviensis (4 646 000 zł), Teatr Dworski Cracovia Danza (1 030 000 zł) oraz Krakowski Teatr Variete (3 354 200 zł).

[8] Kwota uwzględnia środki z Unii Europejskiej  w wysokości 2 312 385 zł.

[9] Dotacja dla ZPiT „Lublin” im. W. Kaniorowej.

[10] Dotyczy Teatru Muzycznego w Łodzi.

[11] Miasto Łódź nie planowało budżetu na zadania z dziedziny muzyki oddzielnie.

[12] W tym 873 201 zł dotyczy ochrony zabytków.

[13] W tym 14 100 zł - usługi i zakupy, 50 000 zł – organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”.

[14] Dotyczy dotacji bieżącej dla Filharmonii im. M. Karłowicza.

[15] W budżecie Miasta Zielona Góra środki na projekty z dziedziny kultury przyznawane w ramach konkursów ofert i poza nimi planowane są łącznie.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij