Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie muzyki w Polsce w 2011 roku: instytucje samorządowe

W celu zebrania danych dotyczących wydatków ponoszonych przez samorządy na kulturę, w tym na kulturę muzyczną, zastosowano dwie metody zbierania danych: ankietę i pozyskanie informacji ze sprawozdań zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ankieta rozesłana do wszystkich urzędów marszałkowskich oraz do urzędów miast będących stolicami województw zawierała prośbę o przesłanie danych finansowych, które pozwalałyby na podsumowanie planu i realizacji budżetu w zakresie wydatków na kulturę liczonych łącznie, wyszczególnionych wydatków na dotacje bieżące dla instytucji muzycznych (filharmonii, teatrów operowych, teatrów muzycznych etc.), wyszczególnionych wydatków na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury, w ich ramach zaś – na projekty z dziedziny muzyki.

Otrzymano dane z 9 województw i 10 miast wojewódzkich. Poniższe tabele ujmują pozyskane informacje – województwa i miasta ułożono w kolejności alfabetycznej.

Tabela 1. Dane finansowe pozyskane z urzędów marszałkowskich


W roku 2011 zwraca uwagę występująca we wszystkich wymienionych wyżej województwach tendencja do niższego wykonania budżetu w zakresie wydatków na kulturę w stosunku do zakładanego planu – największa rozbieżność w tym zakresie pojawia się w województwie śląskim, w pozostałych regionach odchylenia są niewielkie. Zarazem jednak w zasadzie we wszystkich przypadkach plan równy jest wykonaniu, jeśli chodzi o dotacje bieżące przekazane na działalność instytucji muzycznych (jedyna nieznaczna różnica – wykonanie niższe o 4734 zł w stosunku do planu – występuje na tym polu w danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

Należy podkreślić, że dane nie są w pełni jednorodne – tylko niektóre urzędy marszałkowskie uwzględniały np. stypendia przyznawane muzykom lub wydatki ponoszone na wydarzenia muzyczne, które dofinansowały jako ich współorganizator. Zarówno wśród urzędów marszałkowskich, jak i miejskich były takie, które zwracały uwagę w dodatkowych opisach na praktykowane inne jeszcze sposoby wspierania kultury muzycznej, poza podstawowymi drogami wskazanymi w tabeli – m.in. poprzez współorganizację wydarzeń artystycznych lub poprzez dotacje celowe dla instytucji innych niż muzyczne.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij