Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2016

Znacząca część wydatków na kulturę poza transferami z budżetu państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące wydatków na kulturę w tym muzykę miast wojewódzkich zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, a także do urzędów siedemnastu miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń). Urzędy poproszono o dane na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w tym w szczególności na finansowanie instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacja).

Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawia tabela numer 1.

Tabela 1. Wydatki na kulturę, w tym na muzykę, miast wojewódzkich

 

lp.

urząd miasta

wydatki na kulturę (dział 921)

w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem

w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury

w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert

w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

1

Białystok

b.d.

b.d.[2]

-[3]

-

2 483 900

2 459 135

-[4]

b.d.

-

-

2

Bydgoszcz

28 408 980

28 191 453

0

0

2 086 400

2 077 361

702 500

694 857

282 200

282 163

3

Gdańsk

75 131 630

72 996 874

4 676 826

4 556 826
[5]

2 800 000

2 774 660

1 375 000

1 309 960

5 300 148

4 704 143
[6]

4

Katowice

64 046 360

59 954 734

7 680 181

7 672 838
[7]

970 000

870 560

b.d.[8]

b.d.

b.d.

b.d.

5

Kielce

22 639 821

22 624 141

0

0

177 680

177 678

20 000

31 900

117 650

117 650

6

Kraków

209 540 156

206 871 103

11 907 600

11 907 600
[9]

12 914 700

12 632 572

6 849 000

6 847 020

1 300 000

1 301 480

7

Lublin

54 154 666

52 549 148

1 730 000

1 729 448
[10]

4 756 000

4 722 522

830 000

825 571

117 169

233 269
[11]

8

Łódź

145 293 886

133 669 165

7 600 510

7 600 510
[12]

2 252 000

2 248 326

303 496

303 496

0

0

9

Olsztyn

15 445 315

15 256 843
[13]

0

0

480 000

464 749

182 880

172 863

130 000

129 274
[14]

10

Opole

27 699 084

29 873 842

0

0

700 000

800 000

156 150

156 150

1 853 420

2 853 420

11

Poznań

87 489 315

87 287 486

9 728 585

9 728 571

11 983 040

11 848 455

3 006 040

2 999 238

216 636

216 636

12

Rzeszów

20 780 456

20 120 322

0

0

469 100

459 100

202 860

202 860

926 150

926 150

13

Szczecin

52 875 175

52 753 839

13 763 432

13 763 432
[15]

1 965 000

1 950 419

817 000

817 000

5 100 400

5 100 400

14

Toruń

50 608 658

50 404 793

4 694 000

4 694 000

1 980 000

1 956 550

455 000

455 000

833 000

833 000

15

Warszawa

500 871 647

496 666 575
[16]

16 954 178

16 954 178
[17]

23 627 387

23 599 031

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

16

Wrocław

150 572 247

148 456 040

32 429 358

32 429 358

16 350 600

16 350 600

1 928 170

1 928 170

1 532 500

1 532 500

17

Zielona Góra

15 521 937

15 296 918

0

0

1 066 155

1 063 780

-

256 990
[18]

-

99 5000

łącznie

1 520 479 333

1 492 973 276

111 244 341

109 307 313

87 061 962

83 955 498

16 828 096

17 001 075

17 709 273

18 991 816

Zsumowanie wszystkich powyższych danych liczbowych dotyczących zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono w 2016 roku 10 proc. wszystkich wydatków na kulturę czyli ok. 145 mln zł.

Od dwóch lat niezmienna jest korelacja wydatków na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert oraz w ramach tzw. współorganizacji, które znacznie przewyższają ich planowanie (w 2016 roku 7% więcej wydano niż zakładały założenia).


[2] Europejskie Centrum Sztuki: festiwal muzyczny „Halfway Festival Białystok 2016” – 300 000 zł, IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur" – 150 000 zł, koncert galowy VIII Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści” 20 000 zł.

[3] Miasto nie prowadzi muzycznych instytucji kultury.

[4] W budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki.

[5] W tym: dotacja dla Capella Gedanensis - 2 111 644 zł i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis - 2 445 182 zł.

[6] W tym: 900 000 zł dotacji dla województwa pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (630 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańska (350 000 zł) i na tzw. małe granty (116 937 zł ujęte w pozycji wykonane stanowią część niewykorzystanego budżetu przeznaczonego na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury).

[7] W tym: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Cameralta Silesia - 1 960 382 zł, Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia - 1 512 455 zł, NOSPR - 4 200 000 zł.

[8] Miasto Katowice nie planowało budżetu na zadania z dziedziny muzyki oddzielnie. Dotyczy to konkursów ofer,t jak i poza konkursami (współorganizacja).

[9] W tym: dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia - 2 901 000 zł, Capella Cracoviensis - 4 440 600 zł, Teatr Dworski Cracovia Danza - 1 111 000 zł oraz Krakowski Teatr Variete - 3 455 200 zł.

[10] Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy  Kaniorowej.

[11] W tym stypendia Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury.

[12] Dotyczy Teatru Muzycznego w Łodzi.

[13] W tym 253 294 zł dotyczy ochrony zabytków.

[14] Dodatkowo 30 000 zł – organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w ramach pomocy samorządowi województwa.

[15] Dotyczy dotacji bieżącej dla Filharmonii im. M. Karłowicza.

[16] Wydatki bieżące i majątkowe.

[17] W tym TM Roma - 6 218 000 zł, Orkiestra Sinfonia Varsovia - 10 735 178 zł.

[18] W budżecie Miasta Zielona Góra środki na projekty z dziedziny kultury przyznawane w ramach konkursów ofert i poza nimi planowane są łącznie.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij