Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2014

Znacząca część wydatków na kulturę poza budżetem państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące budżetów zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, dysponujących budżetami w skali województw, a także do urzędów 17 miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń). Urzędy poproszono o dane na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w tym w szczególności na finansowanie instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacje).

Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawia tabela numer 1.

Tabela nr 1. Wydatki na kulturę, w tym na muzykę, miast wojewódzkich

 

lp.

urząd miasta

wydatki na kulturę (dział 921)

w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem[1]

w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury

w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert

w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

1

Białystok

28 248 042

27 538 270

[2]

0

0

2 300 000

2 296 833

w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki

1 299 600

0

0

2

Bydgoszcz

27 565 327

27 039 330

0

0

1 622 000

1 618 400

919 900

916 700

100 900

99 739

3

Gdańsk

67 850 680

67 089 304

4 248 838

4 094 820
[3]

2 267 280

2 162 280

921 500

911 150

4 581 315

4 578 05
[4]

4

Katowice

54 332 012

53 472 449

8 720 105

8 584 377

1 157 000

1 073 957

0

318 822

0

544 212

5

Kielce

27 779 030

27 610 786

0[5]

0

149 500

149  236

36 500

36 500

13 000

30 800

6

Kraków

323 681 676

315 362 412

6 839 500

6 839 500
[6]

7 155 000

7 087 233

3 094 000

3 076 671

0

3 600 818

7

Lublin

54 477 852

54 477 852

0

0

3 128 257

3 124 903

0

1 627 163

0

200 008

8

Łódź

192 304 954

142 492 023

7 600 510

7 600 510

2 861 593

2 831 016

1 239 808

1 239 808

0

0

9

Olsztyn

13 898 590

13 896 877
[7]

0

0

430 000

429 730

206 500

206 500

18 885

18 885
[8]

10

Opole

29 073 939

27 965 534

0

0

400 000

398 830

107 000

106 812

1 465 000

1 465 000

11

Poznań

80 788 568

80 436 365

7 380 580

7 380 580

10 500 000

10 485 166

4 248 850

4 117 742

1 965 540

1 965 540

12

Rzeszów

17 446 790

16 076 932

0

0

301 770

301 032

184 200

184 200

1 000 000

1 000 000

13

Szczecin

41 626 216

41 618 946

11 071 400

11 071 400
[9]

1 670 000

1 668 829

825 000

825 000

0

0

14

Toruń

33 277 555

32 194  277

3 426 000

3 426 000

1 411 970

1 289 459

441 700

441 700

618 613

618 613

15

Warszawa

215 659 795

212 358 131

23 748 323

23 459 413

18 468 000

18 456 363

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

16

Wrocław

137 470 203

135 955 176

23 846 285

23 846 285

16 070 000

15 965 663

2 520 000

2 520 000

1 762 900

1 762 900

17

Zielona Góra

9 826 800

9 826 800

0

0

469 000

861 192

0

269 000
[10]

0

41 000

Łącznie

1 355 308 029

1 286 687 452

92 632 703

96 302 885

70 361 370

70 200 122

14 744 958

18 097 368

11 526 153

11 347 515

Zsumowanie wszystkich powyżej danych finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono na nią co najmniej 140 mln zł, co stanowi około 10% wszystkich wydatków na kulturę.

Interesująca jest także informacja, że projekty muzyczne stanowiły blisko 1/4 wszystkich projektów dofinansowanych przez urzędy miast w ramach otwartych konkursów ofert.


[1] Poproszono o wyszczególnienie instytucji – pozyskane dane w przypisach.

[2] Dodatkowo w budżecie miasta Białegostoku wydatkowano łącznie 2 073 626,17 zł na projekty muzyczne zrealizowane przez Opere i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki.

[3] W tym dotacja dla Capella Gedanensis (1 931 456 zł) i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (2 163 364zł).

[4] W tym 950 000 zł dotacja dla Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (630 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku (350 000 zł).

[5] Organizatorem Filharmoniii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach jest Województwo Świętokrzyskie.

[6] W tym dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia (2 000 500 zł), Capella Cracoviensis (3 875 000 zł) i Teatru Dworskiego Cracovia Danza (964 000 zł).

[7] Dodatkowo 866 918,21 zł – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

[8] Dodatkowo 50 000 zł – dotacja celowa na organizację Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję“.

[9] W całości dotyczy dotacji dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

[10] W budżecie Miasta Zielona Góra środki na projekty z dziedziny kultury przyznawane w ramach konkursów ofert i poza nimi planowane są łącznie.

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij